Dr. Ahmet ÖZLEN
İhtisas : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı
İhtisas Tarihi: 1996-2002
Mezun Olduğu Okul : Ege üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Tarihi: 1990-1996