Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz ünitesinde baş ve boyun bölgesini ilgilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisi rahatlıkla yapılmaktadır. Bu alandaki hastalıkların muayenesi için modern ve gelişmiş tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle burun ve sinüs hastalıklarında kullanılan endovizüel teşhis sistemleri, horlama/tıkayıcı uyku apnesi ve ses hastalıkları için fiberoptik nazofarengolarengoskopi ve kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde önemli olan mikroskop, bu cihazların en önemlilerindendir. Hastalarımızın işitsel durumunun değerlendirilmesi ünitemize bağlı olarak çalışan işitme laboratuvarında, odyometri ve timpanometri cihazları ile yapılabilmektedir. Hastanemizin KBB Bölümü’ne başvuran hastaların; acil, poliklinik ve yatarak tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirilen Uygulamalar

Kulak kepçesi hastalıkları

Kepçe kulak ameliyatı
Kulak derisi kaynaklı kanserler

Dış kulak yolu hastalıkları

Dış kulak yolu iltihaplarının tedavisi
Kulaktan yabancı cisim çıkarılması
Kulak tıkaçlarının ve akıntılarının tıbbi tedavileri
Dış kulak yolu kitlelerinin cerrahisi

Orta kulak hastalıkları

Orta kulak enfeksiyonlarının (akut otit media, kronik efüzyonlu otit media, kronik otit media vb.) teşhisi
Orta kulak enfeksiyonlarının tıbbi tedavisi
Orta kulak enfeksiyonlarının cerrahi tedavisi (basınç eşitleme tüpü takılması, miringoplasti, timpanomastoidektomi vb.)

İç kulak hastalıkları

İç kulak kaynaklı sensorinöral işitme kayıpları (Yaşa veya yüksek şiddette sese maruz kalmaya bağlı işitme kayıpları, vb.)
İç kulak kaynaklı baş dönmeleri (BPPV, Meniere hastalığı, vestibüler nörit vb.)
Çınlama
Yüz felçleri (özellikle kulak enfeksiyonları ve tümörlere bağlı)

BURUN VE SİNÜS HASTALIKLARINDA UYGULANAN TEDAVİLER

Alerjik burun hastalıklarının teşhisi (alerjik deri testi), tıbbi ve cerrahi tedavisi
Burun kanamalarının teşhis ve tedavisi
Burundan yabancı cisim çıkarılması
Septum deviasyonu (burun eğriliği) ve konka hipertrofisinin (burun eti) teşhisi ve ameliyatı
Sinüzit teşhisi (endoskopik ve radyolojik) tıbbi ve cerrahi tedavisi (endoskopik sinüs cerrahisi)
Estetik burun cerrahisi (rinoplasti)

BOĞAZ VE GENİZ HASTALIKLARINDA UYGULANAN TEDAVİLER

Adenoid vejetasyonu (geniz eti) teşhis (endoskopik ve radyolojik) ve cerrahisi
Bademcik hastalıklarının teşhis ve cerrahi tedavisi
Horlama ve tıkayıcı uyku apnesinin teşhis ve cerrahi tedavisi

BOYUN HASTALIKLARINDA UYGULANAN TEDAVİLER

Baş ve boyun kanserlerinin teşhis ve tedavisi
Boyunda kitlelerin değerlendirilmesi, teşhis ve tedavisi
Ses kısıklığı nedenlerinin (vokal kord polip, nodül ve ödemi vb.) araştırılması ve tedavisi
Larengofarengeal reflü hastalığı teşhis ve tedavisi
Tükrük bezi hastalıklarının tanı ve tedavisi