Nöroloji

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir. Nöroloji Bölümü bu anlayışla yoluna devam etmektedir.

Modern tıp uygulamalarında, gelişmiş laboratuvar çalışmaları önemli katkı sağlamaktadır. Laboratuar, nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarında çok önemli olan radyoloji bölümü, kesintisiz hizmet vermektedir. CT, MR, Anjiografi, girişimsel nöroradyoloji uygulamaları nörolojik hastalıkların teşhislerinde ve tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Başta epilepsi ve bilinç bozuklukları olmak üzere çeşitli hastalıklarda tanı da önemli olan uyanıklık ve uyku EEG tetkiklerinin yapıldığı EEG Laboratuvarı, uyku bozukluklarında kullanılan tüm gece Uyku Laboratuvarı ve sinir ve kas hastalıklarının tanısında kullanılan EMG ve Uyarılmış Yanıtlar Laboratuvarı Nöroloji Bölümü’nün belli başlı laboratuvarlarını oluşturmaktadır.

Bu birimde uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi, tıkayıcı beyin damar hastalıkları (inmeler), hareket bozuklukları (parkinson, esansiyel tremor, baş ve elde titreme..), kas ve sinir hastalıkları (kas erimeleri, kas güçsüzlüğü, sinir ucu zedelenmeleri ve buna bağlı ellerde ayaklarda uyuşma karıncalanma, denge bozuklukları..), epilepsi, alzheimer (bunama), multipl skleroz, konularında hastanemizde hizmet verilmektedir.

Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımızın takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

Gerektiğinde Kraniyal tomografi veya magnetik rezonans (MR) görüntülemesi, ekstrakranial dopler (kafatası dışı damar incelemesi) gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan ENMG (elektronöromyografi) tetkiki, nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Santral sinir sisteminin birçok hastalığında özellikle de epilepsi hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de nöroelektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Nörolojinin ilgilendiği başlıca hastalıklar

Beyin damar hastalıkları
Baş ağrısı (migren), epilepsi (sara)
Periferik sinir hastalıkları
Kas hastalıkları
Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar
Uyku bozuklukları
Baş dönmesi
Parkinson hastalığı
Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları
Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmalar