Radyoloji

Tamamen dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmektedir ve bu görüntüler özel iş istasyonlarında deneyimli uzman doktorlar tarafından incelenmektedirler. Günümüzde Radyoloji bölümünde olabilecek tüm olanaklar yani:

 • Direkt radyografi sistemleri +Panaromik Röntgen + CR teknolojisi,
 • Dijital floroskopi,
 • Dijital mammografi,Tomosentez, Stereotaktik Vakum Biyopsi Cihazı
 • Ultrasonografi + Doppler Ultrasonografi,
 • Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (256 kesit flash BT),
 • Magnetik Rezonans Görüntüleme (1.5 tesla),
 • Dijital Anjiografi (DSA),
 • Girişimsel Radyoloji,
 • PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi), hastanemiz Radyoloji bölümünde mevcuttur.

Panoramik ve direkt radyolojik incelemeler:

Tüm direkt grafiler, CR sistemler ile dijital olarak elde edilmektedir. Her türlü rutin direkt grafiler ve özel direkt incelemeler (skolyoz, orthorontgenografi, Panoramik grafi ve Sefalometri v.s.) yapılmaktadır. Ayrıca hastanedeki yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda portable radyografi hizmeti verilmektedir.

Dijital mammografi incelemeleri

Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi+Tomosentez artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemi olmuştur. Klasik mamografiden farklı olarak, elektronik algılayıcılar kullanarak dijital ortamda görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlerde incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan X-ışının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi postprocessing işlemleri yapılabilir. Dijital Mammografinin üstünlükleri:

 • İnceleme süresi kısadır. Çekimden sonraki 1 dakika içinde görüntüler ekrandan izlenebilir. Görüntülerin yeterliliği konusunda bilgi sahibi olunur.
 • Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşüktür.
 • Kontrast çözünürlüğü normal mamografiye göre daha yüksektir. Mikrokalsifikasyon ve küçük lezyonlar daha kolay ayırt edilebilir. Lezyonlar 3 boyutlu olarak değerlendirilebilir. Bu, özellikle yoğun ve fibrokistik meme dokusunun değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Meme kanseri ve saptanan lezyonlar daha ayrıntılı bir taramadan geçirilmektedir.
 • Mamografi kılavuzluğunda stereotaktik biyopsi ve işaretleme işlemleri yapılmaktadır. Vakum biyopsi genellikle ultrasonda görülmeyen ve tanı için daha fazla dokunun istendiği mikrokalsifikasyon varlığında kullanılmaktadır. Daha kısa sürede daha fazla doku alınabilmekte, bu sayede doğru tanı şansı büyük oranda artmaktadır. Oluşabilecek kanama vakumla çekildiği için komplikasyon oranı çok düşüktür.
 • Yine operasyon öncesi lezyon tel ile işaretlenerek tüm lezyonun çıkarılması sağlanmaktadır.
 • Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarılabilmektedir.

Ultrasonografi ve Doppler ultrasonografi incelemeleri

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesinin mükemmeliyeti tanısal kolaylık sağlamaktadır. Yenilenen ultrasonografi cihazlarımızla, özel olarak hazırlanmış odalarda hizmet vermekteyiz. Bölümümüzde tüm ultrasonografi incelemeler ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel yöntemler uygulanmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi İncelemeleri

Mevcut BT sistemimizde çok kısa sürede, çok ince kesitlerle geniş vücut alanları çok daha yüksek çözünürlükte incelenebilmekte ve böylece tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde tamamlanabilmektedir.

Yeni cihazımız ile koroner anjiografi, hiçbir girişim yapılmadan, katetersiz ve yalnızca bir nefes tutma süresinde yapılabilmektedir. Üstelik en ince damarlara bile girebilen bu işlem kansız olarak ve göz açıp-kapama süresinde bitmektedir. Koroner damar hastalığı taraması yaparak, koroner arter hastalığı açısından risk grubunda olduğu halde hiçbir kalp rahatsızlığı olmadığını düşünen, sağlığı yerinde gibi görünen veya yarından habersiz yaşayanlara bugünden gelecekteki tehlikeyi göstererek önlem alınmasını sağlar.

Artık en iyi koroner ve vasküler yapıların görüntülenmesi, kalp anatomisinin ve fonksiyonun değerlendirilmesi ve kalp adelesinin görselleştirilmesi, gerçekleştirebileceğimiz seçenekler arasındadır. Kalp anjiografisi dışında, tüm anjiografik işlemler de benzer şekilde hiçbir girişim yapılmadan tek enjeksiyonla damardan kontrast madde vererek tek nefes tutma süresinde gerçekleştirilmektedir. Böylece anevrizma, damar darlığı, tıkanıklığı ve pıhtı atması gibi birçok hastalığın kesin tanısı hızlı ve kolay olarak konabilmekte, tüm damarlar oldukça kısa zaman içerisinde 3 boyutlu olarak görüntülenebilmektedir. Daha kolay ve hızlı bir yöntem olup, tetkik sonrası hastanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Tüm akciğer, 5-6 saniye gibi kısa bir sürede, 0.6 mm’lik ince kesitlerle taranabilmektedir. Böylece akciğer hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken tanısı mümkün olmaktadır. Özel geliştirilmiş Bilgisayar Tomografi tetkiklerini kullanarak akciğerlerle ilgili nodüller kolaylıkla tespit edilebilmekte, akciğerlerle ilgili muhtemel akciğer kanseri olabilecek nodüllerin görüntülenmesi ve değerlendirilmesi sağlanarak bu amaçla çok düşük dozda ışın kullanılarak kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanabilmektedir.

3 boyutlu inceleme ve yüksek rekonstrüksiyon teknolojisi sayesinde hastalar için son derece sıkıntılı olabilen endoskopik tetkikler (bronkoskopi, kolonoskopi, sistoskopi) hiçbir girişimde bulunmadan rutin inceleme kapsamında sanal ortamda yapılabilmekte ve 3 boyutlu olarak görüntülenmektedir.

Özet olarak,

 • Daha hızlı çekimler, daha yüksek çözünürlük ve 3 boyutlu görüntüleme,
 • Yüksek kalitede BT anjiografi (Serebral, karotis, aortografi, periferik anjio),
 • Koroner BT anjiografi ve Kalsiyum skorlama,
 • Organ nakli öncesi değerlendirme, volumetri,
 • Geniş vücut alanlarının kısa sürede taranabilmesi,
 • Acil servise göğüs ağrısı nedeni ile müracaat eden hastalarında etyolojinin aranması (Aort diseksiyonu, pulmoner emboli v.s. erken tanısı),
 • BT-Kolonografi ve BT-Bronkografi gibi işlemler.
 • Cihazımız: Siemens Definition Flash 256

Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MRG )

MRG sistemimiz en son teknolojik gelişmeleri içeren 1.5 Tesla SIEMENS Avanto MRG cihazı ile yenilenmiştir. Her bölge için yeterli ve özel coil’ler ve programlarla donanmış bu cihazla:

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
 • Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin değerlendirilmesi gibi standart incelemelerin yanısıra:
 • Tüm vücut anjiografi
 • MR spektroskopi,
 • Kranial ve abdominal diffüzyon görüntüleme,
 • Perfüzyon MRG,
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi.
 • BOS akım çalışması,
 • Kinematik incelemeler,
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Dinamik doku (karaciğer, meme, tümör ) MRG incelemeleri,
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeleri,
 • MR Kılavuzluğunda Meme Biyopsi İşlemleri yapılabilmektedir.

MR Kılavuzluğunda Meme Biyopsi Mamografi ve Ultrason’da görüntülenemeyip MR’da görüntülenebilen lezyonların tanısı için kullanılan bir yöntemdir. Bu hasta grubu için gereksiz sık kontroller veya ameliyat yerine MR eşliğinde biyopsi yapılarak doğru tanı konmakta ve doğru tedavi planlanabilmektedir.